Click Here To Help Quberscout To Survive...

Selamat Datang...

Monday, 4 May 2009

Lencana Keahlian

Sebelum dilantik menjadi ahli serta mendapat Lencana Keahlian, seorang kanak-kanak akan diuji dalam perkara-perkara yang berikut bagi menentukan bahawa ia faham dan mengerti makna-makna tiap-tiap satunya:

1.1 Persetiaan dan Undang-Undang Pengakap.
1.2 Prinsip Rukunegara yang lima itu.
1.3 Tabik dan Hormat Pengakap, Isyarat Hormat Pengakap dan Cogankata Pengakap.
1.4 Sejarah Permulaan Pergerakan Pengakap dan Cerita Hutan.
1.5 Istiadat Laung Agung.

No comments:


Designed by Najjah Indahart