Click Here To Help Quberscout To Survive...

Selamat Datang...

Monday, 24 August 2009

Album PERBAYU SKMenerong edisi ke-2

Emm.. anak saper ni yer?hehehhe....

Gembira sebelum bermulanya xtvt.

Mendengar arahan dari ketua platun...


Ketua platun memberi amanat kepada peserta.


Sungguh tenang air sungai di Menerong..

No comments:


Designed by Najjah Indahart