Click Here To Help Quberscout To Survive...

Selamat Datang...

Saturday, 19 December 2009

Terima Kasih.... Tahniah....

Tuan Haji Abdul Rahman bin A. Bakar,
Pesuruhjaya Pengakap Daerah Hulu Terengganu
  • merakamkan jutaan ucapan terima kasih
kepada mereka yang telah menjalankan tugas
sebagai Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah
untuk sesi yang lalu...
  • Dan mengucapkan tahniah
kepada mereka yang telah dilantik
sebagai Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah
untuk sesi 2010/2011

No comments:


Designed by Najjah Indahart