Click Here To Help Quberscout To Survive...

Selamat Datang...

Saturday, 27 February 2010

Selamat Hari Pengasas Pengakap...

Petikan Amanat Akhir Lord Baden Powell :


"Bagi memelihara keamanan dunia buat selama-lamanya, manusia mesti mengubah perasaan masing-masing. Mereka mesti lebih akrab lagi, hapuskan perasaan hasad dengki dan mesti saling menyayangi, bersefahaman dan bertimbangrasa antara sesama insan."
  • Kami warga QUBERSCOUT mengucapkan
  • Selamat Hari Pengasas Pengakap buat Semua Ahli Pengakap Seluruh Dunia.

No comments:


Designed by Najjah Indahart