Click Here To Help Quberscout To Survive...

Selamat Datang...

Friday, 28 February 2014

SKIM LATIHAN LENCANA : LENCANA KEAHLIAN PENGAKAP MUDA

Lencana ini dianugerahkan kepada seseorang budak sebagai mengakui bahawa ia adalah seorang Ahli dalam Persaudaraan Pengakap Malaysia dan Sedunia yang luas itu.

Sebelum dilantik menjadi Pengakap seseorang perlu LULUS ujian-ujian sepertimana berikut:


Bagi mereka yang telah menjadi Ahli Pengakap Kanak-Kanak, mereka tidak perlu menjalani ujian di atas, tetapi hanya perlu melalui satu Istiadat Meningkat Naik Pengakap Kanak-Kanak ke Pengakap Muda untuk dilantik sebagai Ahli Pengakap Muda.

Lencana Keahlian Pengakap yang berupa Lambang Pengakap di atas latar biru tua ini dipakai pada saku kiri kemeja.Sumber :
Buku Skim Latihan Lencana Pengakap Muda, Persekutuan Pengakap Malaysia [Mac 2010]

No comments:


Designed by Najjah Indahart