Click Here To Help Quberscout To Survive...

Selamat Datang...

Monday, 21 April 2008

AADK akan bersama Pengakap di Kempori QBER 2008...

Pihak Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) akan berada di tapak Kempori Pengakap QBER 2008 bermula dari 24 hingga 27 Mei 2008. Pihak AADK akan terlibat secara langsung dalam melaksanakan aktiviti Forum dan Pameran. Pihak AADK berharap dengan penglibatan mereka akan membantu memberikan kefahaman yang lebih mendalam kepada golongan remaja dan belia yang menyertai kempori ini tentang bahaya najis dadah.
AADK akan menjadikan aktiviti forum semasa kempori ini sebagai jalan yang paling baik untuk menyampaikan mesej-mesej tersebut. Disamping itu juga, Tuan Haji Mohd Rozali Salleh, Pengerusi Jawatankuasa Induk Kempori 2008 berharap forum dapat dijalankan sehingga jayanya dengan sedikit pengubahsuaian serta lebih interaktif. Ini adalah kerana peserta yang menghadiri kempori ini merupakan remaja dan belia yang perlukan satu agenda penyampaian yang lebih realistik dan mencabar mereka.

No comments:


Designed by Najjah Indahart