Click Here To Help Quberscout To Survive...

Selamat Datang...

Thursday, 14 August 2008

QUBERSCOUT MENANTIKAN 51st JOTA/12th JOTI...

18 HINGGA 19 OKTOBER 2008


AKELA ... Berharap anak-anak Pengakap dan juga Pemimpin Pengakap di Daerah Hulu Terengganu akan dapat berinteraksi dengan Pengakap Seluruh Dunia ... Kalau boleh, 9W2SLK dapat membantu kami dari jauh dalam menyiapkan kami untuk 51st JOTA/ 12th JOTI nanti ... Insya'allah, AKELA akan mohon supaya 9W2CZC juga dapat membantu menjayakannya dalam daerah untuk anak-anak Pengakap Hulu Terengganu ...

No comments:


Designed by Najjah Indahart