Click Here To Help Quberscout To Survive...

Selamat Datang...

Tuesday, 8 January 2008

INFO KETUA PESURUHJAYA PENGAKAP NEGARA

1910 ~ 1948
Frank C. Sands (Pesuruhjaya Agong)

1948 ~ 1957
E.M.F. Payne (Pesuruhjaya Agong)

1957 ~ 1960
Mohamad Yusuf Bin Ahmad

1960 ~ 1963
Zainal Abidin Bin Ali

1963 ~ 1968
Dato' Syed Esa Bin Syed Alwee

1969 ~ 1987
Dato' Syed Hashim Bin Syed Abdullah

1987 ~ 1989
Dato' Hj. Wan Puteh Bin Wan Mohd. Saman

1990 ~ 2002
Dato' Seri Hj.Yang Rashidi Bin Maasom

2002 ~ 2004
Dato Hamiddin Bin Abdullah

2005 ~ SEKARANG
Kol Prof Datuk Dr Kamarudin Kachar

No comments:


Designed by Najjah Indahart