Click Here To Help Quberscout To Survive...

Selamat Datang...

Thursday, 18 September 2008

HAMPIR PASTI KE JAMBORI ANTARABANGSA JOHOR 2008

16 September 2008 : Satu mesyuarat telah diadakan di antara Majlis Pesuruhjaya Pengakap Daerah Hulu Terengganu bersama Pemimpin-pemimpin Pengakap SMK Hulu Terengganu berkaitan penyertaan ke Jambori Antarabangsa Johor 2008. Mesyuarat ini telah dipengerusikan oleh Tuan Haji Abdul Rhaman bin A. Bakar, selaku Pen. Pegawai Pelajaran Daerah (Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan) Hulu Terengganu merangkap Pesuruhjaya Pengakap Daerah Hulu Terengganu bertempat di Dewan Ilmu, Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Terengganu.

Kehadiran mesyuarat in adalah amat memberangsangkan dari pemimpin SMK Hulu Terengganu. Beberapa buah sekolah telah bersetuju untuk memberikan komitmen dengan menghantar peserta bagi melengkapkan kontinjen ke Jambori tersebut dengan anggaran peserta seramai 30 orang sahaja.


Pesuruhjaya Pengakap Daerah Hulu Terengganu berharap kontinjen ini dapat dibentuk dengan baik dengan memberi peluang kepada pelajar untuk bersama-sama dengan pengakap di negeri lain dalam satu acara yang besar.


Mesyuarat berkenaan juga telah membincangkan juga beberapa perkara, anataranya JOTA yang akan diadakan pada 18-19 Oktober 2008 dan juga Program Lepasan UPSR 2008 Perkhemahan Pengakap Kanak-Kanak Daerah Hulu Terengganu 2008 yang akan diadakan dari 28 Oktober hingga 1 November 2008.

No comments:


Designed by Najjah Indahart