Click Here To Help Quberscout To Survive...

Selamat Datang...

Wednesday, 30 September 2009

Kumpulan Pertama Pengakap Gilwell ParkSatu laman web telah dilancarkan untuk Ahli-ahli Kumpulan Pertama Pengakap Gilwell Park ( 1st Gilwell Park Scout Group ).

Semua pemegang Manik Kayu yang sah dari seluruh dunia adalah dengan sendirinya tergolong ke dalam Kumpulan Pengakap ini dan laman web ini ditujukan khas untuk mereka.

Terdapat pelbagai maklumat menarik boleh diperolehi dari laman web ini termasuk:

* Sejarah Gilwell Park dengan gambar-gambar dan imej
* Gilwell Park ketika ini termasuk acara-acara dan tempahan lawatan
* Bagaimana anda boleh menyokong Gilwell Park
* Maklumat Kursus Manik Kayu dari 1919
* Maklumat Perjumpaaan semula Gilwell dan gambar
* Dan banyak lagi maklumat menarik untuk dilawati

Semua pemegang Manik Kayu yang sah boleh melawati dan mendaftarkan perincian diri mereka dengan Gilwell Park di the United Kingdom: www.1stgilwellpark.org

No comments:


Designed by Najjah Indahart