Click Here To Help Quberscout To Survive...

Selamat Datang...

Saturday, 12 September 2009

TERIMA KASIH DAN TAHNIAH ...

TERIMA KASIH Kepada Tuan Haji Othman Ismail, Pesuruhjaya Pengakap Negeri Terengganu kerana telah merestui pencalonan untuk anugerah...

TAHNIAH kepada Warga QUBER yang akan menerima Pingat serta Anugerah Kepujian ...

PINGAT PERKHIDMATAN BAIK
Tuan Abdul Salim bin Adam - Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah (Persaudaraan BP)
Tuan Mazlan bin Abdul Manap - Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah (Ibupejabat / Program)


SIJIL KEPUJIAN KETUA PENGAKAP NEGARA
Tuan Haji Abdul Rahman bin A. Bakar - Pesuruhjaya Pengakap Daerah Hulu Terengganu
Tuan Abdul Salim bin Adam - Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah (Persaudaraan BP)
Tuan Mazlan bin Abdul Manap - Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah (Ibupejabat / Program)

No comments:


Designed by Najjah Indahart