Click Here To Help Quberscout To Survive...

Selamat Datang...

Friday, 13 January 2012

19th THAILAND NATIONAL SCOUT JAMBOREE 2012

Tuan,

Sukacita dimaklumkan bahawa PPM telah menerima jemputan daripada ”National Scout Organisation of Thailand (NSOT) yang akan diadakan pada 21 - 27 April 2012 di Kem Vajiravudh, Thailand ( jalan selatan ke pattaya )

Semua yang berminat hendaklah mengembalikan borang permohonan penyertaan berkembar selepas tuan tandatangan terus kepada saya secara pos atau email ( scan bersama gambar ) sebelum 20 Februari 2012 untuk saya panjangkan ke Ibu Pejabat PPM di Kuala Lumpur.

Segala kerjasama dan sokongan puan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian, terima kasih.


Haji Othman bin Ismail

Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Terengganu

No comments:


Designed by Najjah Indahart