Click Here To Help Quberscout To Survive...

Selamat Datang...

Thursday, 5 January 2012

Naskah MESTI MILIK ... Buku Skim Latihan Pengakap Kanak-Kanak


Buku ini telah diterbitkan oleh Pasukan Latihan Negara Persekutuan Pengakap Malaysia sebagai panduan kepada semua pemimpin pengakap khusunya pemimpin Pengakap Kanak-Kanak. Naskah ini mengandungi 36 muka surat bermula Lencana Keahlian sehingga pencapaian Tanda Cemerlang Rambu Pengakap Kanak-Kanak (Anugerah Ketua Pesuruhjaya Negeri). Ianya boleh didapati di Kedai Pengakap Negeri Terengganu di alamat Kem Pengakap Tengku Muhammad Ismail, Telaga Batin, Kuala Terengganu dengan kos RM6.00 sebuah.

"BUAT HABIS BAIK"

No comments:


Designed by Najjah Indahart