Click Here To Help Quberscout To Survive...

Selamat Datang...

Friday, 28 March 2008

UNITEN MENGESAHKAN KEHADIRAN KE KEMPORI PENGAKAP QBER 2008 ...
TERIMA KASIH
KEPADA

PESURUHJAYA
KUMPULAN LATIHAN KELANA MALAYSIA
UNIVERSITI TENAGA NASIONAL


ATAS PENGESAHAN KEHADIRAN
KE

KEMPORI PENGAKAP QBER 2008


23 hingga 27 Mei 2008

Taman Pertanian Negeri, Sekayu,
Kuala Berang, Terengganu Darul Iman.

No comments:


Designed by Najjah Indahart