Click Here To Help Quberscout To Survive...

Selamat Datang...

Friday, 28 March 2008

UMT TELAH MENGESAHKAN KEHADIRAN KE KEMPORI PENGAKAP QBER 2008


TERIMA KASIH

KEPADA

PESURUHJAYA
KUMPULAN LATIHAN KELANASISWA MALAYSIA
UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

ATAS SOKONGAN SERTA MENGESAHKAN
KEHADIRAN KE
KEMPORI PENGAKAP QBER 2008

23 hingga 27 Mei 2008

Taman Pertanian Negeri, Sekayu,
Kuala Berang, Terengganu Darul Iman.

"PENGAKAP MEMPERKASA MODAL INSAN"

No comments:


Designed by Najjah Indahart