Click Here To Help Quberscout To Survive...

Selamat Datang...

Monday, 23 November 2009

Jawatankuasa Pengakap dan Jawatankuasa Kecil Pengakap

Tahniah kepada perwakilan Malaysia yang telah terpilih untuk menganggotai Jawatankuasa Pengakap dan Jawatankuasa Kecil Pengakap Rantau Asia Pasifik penggal 2009-2012.

Semoga perlantikan tersebut memberi manfaat kepada perkembangan Pergerakan Pengakap Rantau Asia Pasifik amnya dan kepada Persekutuan Pengakap Malaysia khususnya.

Mengetuai senarai tersebut adalah Dr. Muhammed Mukhyuddin bin Sarwani, Pesuruhjaya Antarabangsa, Persekutuan Pengakap Malaysia, yang telah dilantik sebagai Naib Pengerusi Jawatankuasa Pengakap Rantau Asia Pasifik 2009-2012.


Jawatankuasa Pengakap Rantau 2009-2012

1. Pengerusi - Hon. Jojomar C. Binay
2. Naib Pengerusi - Mr. Prokorb Mukura
3. Naib Pengerusi -Dr. Muhammed Mukhyuddin Sarwani
4. Ahli - Mr. M. Fazlur Rahman
5. Ahli - Mr. Syed Parvez Ali Shah Jillani
6. Ahli - Mr. Nicholas Tang Ning
7. Ahli - Prof. Dr. H. Azrul Azwar
9. Ahli - Dr. Chao, Shou-Po
10. Ahli - Mr. Shree Ram Lamichhane
11. Ahli - Mr. Sang-Ho Shim
12. Ahli - Mr. Maeed Mohamed Zahir
13. Ahli - Dr. Rene L. Paras

Young Adult Members Group
1. Ahli Jawatankuasa - En. Mohamed Hafiz bin Ariffin, Penolong Pesuruhjaya Daerah

Jawatankuasa Kecil Program
1. Naib Pengerusi - En. Rajalingam Ramasamy, Pesuruhjaya Ibu Pejabat Kebangsaan

Jawatankuasa Kecil Sumber Dewasa
1. Ahli Jawatankuasa - En. Chan Ah Sang, Pesuruhjaya Ibu Pejabat Kebangsaan

Jawatankuasa Kecil Pentadbiran
1.Ahli Jawatankuasa - En. Azuddin bin Ab Rahman

Jawatankuasa Kecil Sumber Kewangan
1.Ahli Jawatankuasa - En. Radzwan bun Hussain, Penolong Ketua Pesuruhjaya Negara

Jawatankuasa Kecil Profil Pengakapan
1. Ahli Jawatankuasa -En. Nasaruddin bin Shamsuddin, Penolong Ketua Pesuruhjaya Negara

Jawatankuasa Kecil Pengembangan Keahlian
1.Ahli Jawatankuasa - En. Azlan bin Ab Jalil, Pesuruhjaya Daerah
  • #Sumber rujukan dari Laman Web Ibupejabat Persekutuan Pengakap Malaysia

No comments:


Designed by Najjah Indahart