Click Here To Help Quberscout To Survive...

Selamat Datang...

Friday, 1 February 2008

PESURUHJAYA PENGAKAP DAERAH HULU TERENGGANU : TERIMA KASIH...

"Terima kasih dan Tahniah... Kepada semua pihak yang telah memberikan kerjasama dalam menjayakan aktiviti-aktiviti sepanjang tahun 2007. Harapan saya, semoga tahun 2008 ini PPM Hulu Terengganu akan dapat melaksanakan semua program yang dirancangkan terutamanya Ujian-ujian Skim Lencana semua unit, Kursus Pengurusan dan Kepimpinan Manikayu serta Kempori Pengakap Jemputan QBER (Kuala Berang) 2008.

Dengan adanya perancangan yang kemas serta komitmen yang tinggi dari semua pasti semua ini akan menghasilkan kejayaan".

Tuan Haji Abdul Rahman bin A. Bakar
Pesuruhjaya Pengakap Daerah

merangkap

Penolong Pegawai Pelajaran
(Pengurusan Pembangunan kemanusiaan)
Daerah Hulu Terengganu

No comments:


Designed by Najjah Indahart