Click Here To Help Quberscout To Survive...

Selamat Datang...

Saturday, 8 November 2008

KURSUS KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN MANIKAYU ... TERKINI

Berikut adalah carta pelaksanaan Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Manikayu yang terkini dan telah diedarkan oleh Ibupejabat Persekutuan Pengakap Malaysia :


  • Pertama
Kursus Peringkat Pengenalan (8 jam)
Latihan Asas


  • Kedua
Kursus Manikayu Peringkat 1 (berkhemah 3 hari 2 malam)
Mengikut Unit PKK/PM/PR/PK


  • Ketiga
Kursus Manikayu Peringkat 2 (3 bulan)
Latihan Dalam Perkhidmatan / Praktikal


  • Keempat
Kursus Manikayu Peringkat 3 - Lanjutan (2 bahagian dengan setiap satu bahagian berkhemah 3/4 hari 2/3 malam)
Mengikut Unit PKK/PM/PR/PK

Rujukan sepertimana berikut:
Unit PKK
Bahagian 1 : Berkhemah 3 hari 2 malam
Bahagian 2 : Berkhemah 3 hari 2 malam

Unit PM/PR/PK
Bahagian 1 : Berkhemah 3 hari 2 malam
Bahagian 2 : Berkhemah 4 hari 3 malam

  • Kelima
Kursus Manikayu Peringkat 4 (4 bulan)
Penilaian Mengikut Unit PKK/PM/PR/PK

  • Keenam
Penganugerahan Manikayu

Sebarang edaran berkaitan Kursus Manikayu, sila dapatkan daripada Pengerusi Latihan Pengakap Negeri / Daerah masing-masing.
*Untuk catatan : AKELA telah mendapatkan naskah berkaitan daripada Encik Shahril Kuru, Penolong Setiausaha Eksekutif, Pasukan Latihan Negara, PPM pada 7 November 2008 di Ibupejabat PPM.

No comments:


Designed by Najjah Indahart